جملات مکمل روزانه | بخش چهل


جملات مکمل روزانه

در گذشته، متمم جملاتی را به صورت روزانه منتشر می کرد و با دوستان به اشتراک می گذاشت.

از آنجایی که امکان ذخیره این جملات و بررسی مجدد آنها وجود نداشت، اکنون برخی از این جملات را در قالب #دعوت به گفتگو و برخی دیگر را در قالب مجموعه های هفت جمله ای (مربوط به یک هفته) ارائه می کنیم. .

با مراجعه به جملات #متمم روزانه می توانید جملات قبلی را ببینید و بخوانید.

آنچه در زیر می آید بخش چهلم آرشیو احکام روزانه است:

qoute_011_mtm_01_07

qoute_011_mtm_03_02

شما هنوز در این بحث شرکت نکرده اید.

برخی از دوستان تکمیلی که به این درس علاقه دارند:،،،،

چند پیشنهاد از مکمل: