جملات تکمیلی روزانه | بخش چهل و یکم


جملات تکمیلی روزانه

در گذشته، متمم جملاتی را به صورت روزانه منتشر می کرد و با دوستان به اشتراک می گذاشت.

از آنجایی که امکان ذخیره این جملات و بررسی مجدد آنها وجود نداشت، اکنون برخی از این جملات را در قالب #دعوت به گفتگو و برخی دیگر را در قالب مجموعه های هفت جمله ای (مربوط به یک هفته) ارائه می کنیم. .

با مراجعه به جملات #متمم روزانه می توانید جملات قبلی را مشاهده و مطالعه کنید.

آنچه در زیر می آید بخش چهل و یکم آرشیو احکام روزانه است:

qoute_012_mtm_02_0015035

شما هنوز در این بحث شرکت نکرده اید.

چند پیشنهاد از مکمل: