جملات تکمیلی روزانه بخش چهل و سوم


جملات تکمیلی روزانه

جملات روزانه

متامی در گذشته جملاتی را روزانه منتشر می کرد و در اختیار دوستانش قرار می داد.

با توجه به اینکه امکان ذخیره این جملات و بررسی مجدد آنها وجود نداشت، اکنون تعدادی از این جملات را در قالب #مکالمه و برخی دیگر را در قالب مجموعه های هفت جمله ای (مرتبط به یک هفته) منتشر می کنیم. .

با مراجعه به جملات #روزانه متمم می توانید جملات قبلی را ببینید و بخوانید.

آنچه در زیر می آید قسمت چهل و سوم آرشیو جملات روزانه است:

qoute_010_mtm_015

motamem-coute-1395-890

شما هنوز در این بحث مشارکت نکرده اید.

برخی از دوستان دیگر که به این درس علاقه دارند:

چند مقاله پیشنهادی از مکمل: