نکته خروج از مذاکره چه زمانی جلسه مذاکره را ترک کنیم؟


اصول و فنون مذاکره تمرین کنید و در بحث ها شرکت کنید کاربر خاص خاص

خروج از نقطه مذاکره - چه زمانی جلسه مذاکره را ترک کنیم؟

اصطلاح نقطه خروج از مذاکره یا نقطه راه رفتن یکی از اصطلاحات کلیدی و اساسی در مذاکره است که همه ما از آن استفاده می کنیم و کم و بیش معنایی در ذهن ما شکل گرفته است.

اما در این درس قصد داریم نقطه خروج از مذاکره و نکات جلسه را ترک کنید ساختار را به روشی ساختارمندتر فراتر از تعریف اصلی مرور کنید.

در اینجا موضوعات زیر است:

  • تعیین نقطه خروج از مذاکره
  • سه نوع خط قرمز در مذاکره
  • چرا در آموزش مذاکره بر خط قرمز تاکید می شود؟
  • اهمیت خط قرمز در مسائل (نقطه دور شدن در مورد مسائل)

تعیین نقطه خروج از مذاکره

نکته خروج از مذاکره این است که اگر در مذاکره به آن نقطه برسیم، مذاکره را ادامه نمی دهیم و حاضر نیستیم از آن نقطه عقب نشینی کنیم.

در واقع می توان گفت نقطه خروج از مذاکره، کف انتظارات ما از مذاکره است.

گاهی برای نقطه خروج از مذاکره مدت خط قرمز استفاده کنید. همچنین اگر مذاکره در مورد پول و قیمت محصول (یا قرارداد) باشد، مدت کف قیمت یا قیمت رزرو همچنین برای نقطه خروج از مذاکره استفاده می شود.

تعریف خط قرمز یا نقطه خروج چیست؟

سه نوع خط قرمز در مذاکره

نمی توان برای همه خطوط قرمز در مذاکره تقسیم بندی مطلق و قطعی کرد.

اما حداقل سه نوع خط قرمز در مذاکره وجود دارد که همه ما با آنها برخورد کرده ایم و احتمالاً در مذاکرات خود از آنها استفاده کرده ایم:

  • خط قرمز در مورد موضوعات مذاکره
  • خط قرمز اصول و ارزش ها
  • خطوط قرمز را پردازش کنید

ساده ترین شکل خط قرمز یا نقطه خروج، محدودیت در موضوعات مذاکره است. مثلاً بگویید حاضر نیستم خانه ام را حتی یک ریال زیر پانصد میلیون تومان بفروشم. یا در یک مذاکره شراکت تجاری، یکی از طرفین موافقت می کند که پیشنهاد سهام کمتر از 40 درصد را تحت هیچ شرایطی قبول نکند.

خط قرمز می تواند روی ارزش ها باشد. مثلاً مذاکره کننده می گوید هرگز حاضر نیست در مذاکره رشوه بدهد. یا تحت هر شرایطی با هزینه پیمانکاران به سفرهای کاری بروند.

خطوط قرمز را پردازش کنید آنها همچنین می توانند وجود داشته باشند. این دو مثال را در نظر بگیرید:

  • بعد از دو ساعت مذاکره و گفتگو، مذاکره کننده به طرف مقابل می گوید که من اینقدر برای این مذاکره وقت گذاشته بودم و حاضر نیستم یک دقیقه دیگر این مذاکره را ادامه دهم. پس اگر همین الان قرارداد را امضا نکنیم باید از خدمت شما بروم.
  • مدیر یک شرکت می گوید من هرگز حاضر به امضای پیش نویس قرارداد نیستم مگر با حضور نماینده واحد حقوقی.

چرا در آموزش مذاکره بر خط قرمز تاکید می شود؟

تقریباً همه نویسندگان کتاب مرجع مذاکره پاسخی مشابه به این سؤال دارند (+).

مشکل این است که ما در حال مذاکره هستیم یک دستاورد قطعی برای داشتن و ارائه مزایای مورد نیاز. اما اتفاقی که در عمل رخ می دهد این است که در فضای احساسی مذاکره، آنقدر درگیر جزئیات عملیاتی و فرآیند مذاکره می شویم که هدف نهایی را فراموش می کنیم و احساس می کنیم مهم ترین هدف ما باید باشد. رسیدن به توافق بودن.

این در حالی است که گاهی، مذاکره بی نتیجه می ماند بهتر از توافق بر روی یک نتیجه نامطلوب است.

تمرین کنید و در بحث ها شرکت کنید

آیا تجربه یا خاطره ای از مذاکره دارید که بعداً به دلیل اینکه خط قرمز را دقیقاً مشخص نکرده اید، از نتیجه مذاکره ناراضی باشید؟

شما هنوز در این بحث شرکت نکرده اید.

برخی از دوستان تکمیلی که به این درس علاقه دارند:،،،،

ترتیبی که ضمیمه به شما پیشنهاد می کند مطالب مجموعه اصول و فنون مذاکره را مطالعه کنید:

چند پیشنهاد از مکمل:

مجموعه مطالب در زمینه اصول و فنون مذاکره