چگونه از برخورد با کشتی های بزرگ جلوگیری کنیم؟ | درباره کتاب های ناخواسته


شما می توانید بدون پرداخت هزینه به کاربر رایگان مکمل تبدیل شوید. اما شما به حدود نیمی از دروس تکمیلی دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر رایگان، با خرید اعتبار تبدیل به یک کاربر خاص شوید.

می توانید به صورت ماهانه (74 هزار تومان)، فصلی (190 هزار تومان)، ترم (345 هزار تومان) و یک ساله (585 هزار تومان) اعتبار خریداری کنید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه ثبت نام مراجعه فرمایید.