اتاق خبر | درس های خودشناسی و شخصیت


اهمیت و کارکرد ارزشیابی چیست؟

ارزشیابی در مطالعات خودشناسی و شخصیت دو کارکرد دارد.

اولین و مهمترین عملکرد این است که بخشی از محتوای دروس فقط برای ارزیابان نمایش داده می شود. این بخش ها معمولاً موضوعات تخصصی تری هستند که می تواند برای کسانی که به اندازه کافی در دروس شرکت نکرده اند و عمیقاً درگیر مباحث نیستند، گیج کننده باشد.

ضمن اینکه غالباً برخوردی انتقادی دارند و موضوع «چاله های کوچک»، «اما و اگرها» و «نقدهای علمی» را مطرح می کنند. به همین دلیل متمم با تکیه بر تجربه و استراتژی آموزشی خود ترجیح می دهد دوستانی را که هنوز اصول اولیه را به صورت عمیق و جدی نیاموخته اند درگیر نکند.

عملکرد دوم این است که وقتی دیگران به پروفایل شما مراجعه می کنند متوجه می شوند که شما روی کدام درس ها وقت گذاشته اید و به آنها توجه بیشتری می کنید. دانستن این موضوع به طور طبیعی پاسخی را که به حرفه ها و نظرات دیگران می دهید جدی تر می کند.