چند پیشنهاد ساده برای بهبود روش مطالعه


شما می توانید به عنوان یک کاربر رایگان بدون پرداخت پول به افزونه بپیوندید. اما شما به چیزی حدود نیمی از دروس تکمیلی دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر رایگان، با خرید اعتبار یک کاربر خاص شوید.

می توانید بصورت ماهانه (74 هزار تومان)، فصلی (190 هزار تومان)، شش ماهه (345 هزار تومان) و یک ساله (585 هزار تومان) خرید کنید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه ثبت نام مراجعه فرمایید.