موفقیت شغلی چیست؟ موفقیت شغلی را چگونه تعریف می کنید؟


برای کاربران خاص مسیر شغلی

تعریف موفقیت شغلی چیست؟

وقتی در مورد مسیر شغلی صحبت می کنیم، بلافاصله مفهوم موفقیت شغلی به ذهن خطور می کند.

چگونه می توان در مورد مسیر شغلی صحبت کرد و به موفقیت شغلی فکر نکرد؟ اگر موفقیت شغلی اصلا برای شما مهم نیست، آیا باید به مسیر شغلی و انتخاب های مرتبط با آن فکر کنید؟

جالب اینجاست که علیرغم اهمیت موفقیت شغلی، خیلی مشخص نیست که تعریف آن چیست و چه کسانی را می توان از نظر شغلی موفق نامید. هر یک از ما تعریف متفاوتی از موفقیت شغلی در ذهن خود داریم و شاید آنچه از نظر شما موفقیت شغلی است از نظر شخص دیگری مصداق موفقیت نباشد.

اهمیت تعریف موفقیت شغلی

هرگونه تصمیم گیری در زمینه انتخاب شغل، انتقال شغل و در یک کلام برنامه ریزی و مدیریت شغلی مشمول آن است موفقیت شغلی چگونه تعریف کنیم

درست است که تعریف واحدی از موفقیت شغلی وجود ندارد، اما نباید این واقعیت را به بهانه تبدیل کنید و از تعریف موفقیت شغلی فرار کنید.

هر کسی که می خواهد به بهبود مسیر شغلی خود فکر کند، ابتدا باید با خودش بنشیند و از خود بپرسد: چه زمانی خودم را موفق می دانم؟

در این درس به چند روش برای تعریف موفقیت شغلی اشاره می کنیم. ما اصراری نداریم که بگوییم یک روش خاص بهتر از روش های دیگر است. اما ما اصرار داریم که وقت بگذارید و به معیارهایی که پیشنهاد می شود فکر کنید و به این نتیجه برسید که کدام معیار با مدل ذهنی شما همخوانی بیشتری دارد. هر معیاری که برای موفقیت شغلی انتخاب کنید، بر تمام تصمیمات مرتبط با مسیر شغلی شما تأثیر خواهد گذاشت.

معیارهای عینی و ذهنی موفقیت

یکی از اولین سوالاتی که هنگام بحث در مورد موفقیت شغلی باید به آن پاسخ دهید این است که آیا موفقیت را بر اساس معیارهای عینی می سنجید یا معیارهای ذهنی.

معیارهای عینی یا شاخص های خارجی چیزهای ملموس و قابل مشاهده ای وجود دارد که برای همه قابل مشاهده است و به راحتی قابل اندازه گیری است. مثلا اینکه:

  • حقوق و مزایا و درآمد شما چقدر است؟
  • موقعیت اجتماعی شغل شما چگونه است؟
  • در کدام دسته سازمانی مشغول به کار هستید؟ (مدیر ارشد؟ مدیر میانی؟ کارشناس؟ یا در بین کسانی که به اصطلاح سطح پایین تر هستند؟)
  • تاکنون چند پله از نردبان شغلی را پشت سر گذاشته اید؟ چند قدم دیگر در پیش روی شماست؟
  • برند مجموعه ای که برای آن کار می کنید چقدر قوی است؟ آیا مردم آن را به عنوان یک برند معتبر در هر جایی که به کسب و کار خود اشاره می کنید، می شناسند؟

شما هنوز در این بحث مشارکت نکرده اید.

دوستان دیگری که به این درس علاقه دارند:

سفارشی که متمم برای مطالعه مطالب سری مسیر شغلی به شما پیشنهاد می کند:

چند مقاله پیشنهادی از مکمل:

سری مطالب در زمینه مسیر شغلی